Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”W wyniku wyborów uzupelniajacych dokonanych na Walnym Zgromadzeniu Czlonków w dniu 24.05.2017 r. skład Rady Nadzorczej prezentuje sie jak poniźej :


 • Przewodniczaca - Romualda Konecka
 • V-ce Przewodniczaca - Danuta Urbanowicz
 • Sekretarz - Teresa Wolska
 • Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej - Bogdan Radowicki
 • V-ce Przewodniczaca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Klenkiewicz
 • Czlonek Komisji Rewizyjnej - Barbara Tomaszewska
 • Czlonek Rady Nadzorczej - Janina Woznicka
 • Czlonek Rady Nadzorczej - Anna Sochocka

 

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Łazienkowska”W wyniku wyborów uzupełniających na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 08.06.2016 r. wybrano dwie nowe osoby do Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza w dniu 10.06.br odbyła pierwsze posiedzenie, na którym ukonstytuowała się w następującym składzie :


 • Romualda Konecka - Przewodnicząca R.N.
 • Danuta Urbanowicz - V-ce Przewodnicząca R.N.
 • Teresa Wolska - Sekretarz R.N.
 • Bohdan Radowicki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Jolanta Klenkiewicz - V-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Barbara Tomaszewska - Członek Komisji Rewizyjnej.
 • Stefania Grabowska - Członek R.N.

Funkcję Sekretarza Rady objęła Pani Romualda Konecka w dniu 23.06.2014 r. w wyniku przeprowadzonych wyborów.

 

Na dzień 21.09.2015 r. skład członków Rady Nadzorczej jest następujący :


 • Romualda Konecka - Przewodnicząca
 • Barbara Tomaszewska - Zastępca Przewodniczącej
 • Teresa Wolska - Sekretarz Rady
 • Jolanta Klenkiewicz - Członek Rady
 • Danuta Urbanowicz - Członek Rady
 • Grażyna Piętak - Członek Rady
 • Jan Olszewski - Członek Rady.

 

Rada Nadzorcza rozpoczęła swą działalność pod hasłem:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łazienkowska” - dla mieszkańców


Chcemy w budynkach Spółdzielni i jej otoczeniu dobrze, godnie, chętnie i miło
mieszkać, uśmiechać się do sąsiadów, tak jak kwiaty uśmiechają się do nas.
Dostały chyba dobrą energię od pań, które tak troskliwie się nimi opiekują.
Dziękujemy za to Paniom z budynków przy:

 • al. Armii ludowej 7: p. Reginie, p. Eleonorze, p. Marii, p. Barbarze, p. Emilii,
 • al. Armii Ludowej 13: p. Janinie i p. Poli.
 • Uszanujmy wszyscy ich pracę i szanujmy zieleń.
 

Ogródki Kwiatowe przy Al. Armii Ludowej 13/15 - w 2/3 praca społeczna Członkiń Spółdzielni