Warszawa 12.12.2016 r

Plan remontowy na 2017 r.
uchwalony przez R.N. w dniu 12.12.2016 r. (Uchwała nr 9)


AL - 7 - UWAGI
1.Wymiana zaworów przy kolektorach ciepłowniczych ? 80 - szt. 4; ? 65- szt. 2 -
2.Przegląd 5-letni instalacji elektr. ,odgromowej w lokalach i budynku..-
AL - 13
1.Remont pomieszczenia zsypowego.-
2.Przegląd 5-letni inst. elektrycznej i odgromowej.-
AL - 15
1.Remont pomieszczenia zsypowego.-
2.Przegląd 5-letni instalacji elektr. i odgromowej-
AL - 17
1.Wymiana kolektorów i zaworów w węźle cieplnym.-
2.Remont pomieszczenia zsypowego.-
3.Przegląd 5-letni instalacji elektr. i odgromowej-
Wsp-41
1.Wymiana zaworów kulowych oraz montaż zaworów cyrkulacyjnych na poziomach Z.W. i C.W. ( 18 pionów).-
2.Wymiana wyłącznika głównego oraz tablic piętrowych instalacji elektrycznej.-
3.Wymiana wyłączników dźwigowych.-
-
1.Rezerwa na roboty nieprzewidziane-
2.Remont pomieszczeń warsztatowych i gospodarczych Al.-17 ( w koszty ogólne)-

Warszawa 14.12.2015 r

Plan remontowy na 2016 r.
uchwalony przez R.N. w dniu 14.12.2015 r. (Uchwała nr 5)


AL - 7 - UWAGI
1.Remont klatek schodowych w tym uporządkowanie instalacji niskoprądowych, wymiana drzwiczek do skrzynek gazowych itp., na piętrach na metalowe.-
AL - 13
1.Drobne prace remontowe zależne od potrzeb-
AL - 15
1.Drobne prace remontowe-
AL - 17
1.Wymiana rur z.w. i c.w. oraz kanalizacji WC i łazienkowej.-
2.Ułożenie przewodów niskoprądowych w listwach.-
3.Remont klatek schodowych i korytarzy piętrowych wraz z wymiana drzwiczek drewnianych na metalowe-
Wsp-41
1.Drobne prace remontowe i malarskie w ramach rezerwy na rob. nieprzewidziane-
-
1.Rezerwa na roboty nieprzewidziane-
Remont w koszty ogólneRemont biura Spółdzielni z wymianą wewnętrznych drzwi drewnianych na aluminiowe-

O terminach poszczególnych prac poinformujemy w osobnym ogłoszeniu